#ΕΠΟΧΗ ΠΕΜΠΤΗ

Χαρτογράφηση (αλπικά λιβάδια) Θεαματική έκβαση (Crossroads. Poles are extinguished. New approach.)

Εικονογραφική διατύπωση, περίπλοκο παιχνίδι της προοπτικής. Θαλερή ομορφιά, τονισμένη φωτοσκίαση, στάθμιση, επίγνωση, αποστολή. (Προοίμιο έντονης δραστηριότητας)

Erotic fragment: Απαρνημένη, αφύσικα λουλούδια και φανταστικά όντα Πτεροφυΐες: καθαρό περίγραμμα, ασύλληπτη ίσως και ανεξήγητη επενέργεια.

Instantanés: Ένα σου βλέμμα. (Σ ’αγαπώ) Ένα σου βλέμμα. (Λοιπόν να φύγω;)

Τρικυμισμένη λύρα, χτύπημα της τύχης. Ενώπιον του βήματος του χρόνου: Je ne sais quelle profonde tristesse habitait mon âme. Πλησμονή, επιθυμούσαμε το θαυμαστό. Πνοή από μιάν άγνωστη ζωή.

Και έπειτα, όλα τοποθετημένα στους τίτλους της παράστασης. (εξαίσια διάθεση φτιαγμένη από σμάλτο και χρυσάφι) Βραδινό φως στο παράθυρο Η επιθυμία: αλλοτινή μουσική Θύμα πλάνης ή άκαιρη ευγένειας ; Φοβισμένη αναμονή μέσα στην ψυχή μου Αφρός από κύμα Ελπίδα από τραχύ βράχο Στροβιλισμός (Απόσταγμα)

Κλιμακωτά: Βιβλία, λευκά χαρτιά, άδεια ντοσιέ (Μια εξαιρετικά σύνθετη ανάλυση των εμπειριών) Η μαγική ενέργεια των φυσικών πραγμάτων (Τα συμβεβηκότα) Το κέντρο της ταλάντωσης, εκδήλωση ρευστής ύλης. (Ευάλωτη στην γοητεία)

Tancredi in Syracuse Κόκκινη εσθήτα, στεφάνι από δάφνη: Θρίαμβος (εκλογή κάποιου προτύπου) ‘Τι θεομηνία’, φώναξε η μάντισσα Φημονόη. ‘Χρυσόνειρο σε βλέπω γιατί μ ‘έχει μαγέψει το νερό στην κρύα βρύση’ (Ο ίσκιος του ποιητή σε πέτρινο τραπέζι και γύρω τα βουνά)

Κύρου πεδίον: Θρυαλλίς Μεθυστική ευωδιά, σταλμένη από του κόσμου τα βάθη, ίαμα Διαφύλαξη, μνημεία, κειμήλια, ελαιώνες, μουριές, φρουτόδεντρα Άνθιση, υδροχαρή τοπίο, ευκαρπία Εγχάρακτη, ‘ανάσχουσα τας χείρας’, απέριττη, θαυμάσια Πρόπλασμα ανάγλυφου, γυναίκεια προτομή, αισθητή ομοιότητα, αναλογία, Αφορμή, το χρώμα, ο όγκος και το σχήμα της προσωπικής συγκίνησης (έλικα από μαύρο καράβι) απόδοση εκλεκτισμού ή στοιχείο φυγής Υπόλευκη ώρα, (τα κλαδιά της είναι πολύ πυκνά και κλίνουν προς το έδαφος)

Μεταξύ των 45ου και 67ου νοτιών παραλλήλων με απόκλιση και μεταξύ της ώρας 16 και 30 λεπτά και 18ης κατ’ ορθήν αναφορά: Τριάντα επτά αστέρια, ένας αρχέγονος ωκεανός, γρανίτες, αποσαθρωμένες ύλες και σταθερή ανάπτυξη.

A challenge is put to the imagination’s capacity; we will discover the nexus or perhaps we will discover the existence of the necessary being.

The ambivalent emotion, at the moment, pleases me.